Strona Główna
Aktualności
Kierownictwo KPP w Gnieźnie
Oficer Prasowy
Telefony KPP
Dzielnicowi
Prewencja
Wydział Ruchu Drogowego
Pomocne adresy i telefony
Jednostki Podległe
NSZZ Policjantów
Stowarzyszenie emerytów
Z życia Komendy
Prawa poszkodowanego
Skargi i wnioski
Realizacje wniosków z debaty
Przedmioty znalezione
 INFORMACJE W JĘZYKU MIGOWYM
Mapa dojazdu do Komendy
mapka_maa_gnieno
mapka2_2.png
bip_logo
fundacja_pomocy_
Wydział Ruchu Drogowego
Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w lipcu 2015r. | Drukuj |
Autor: Anna Osińska   
11.08.2015.

INFORMACJA

O STANIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

NA TERENIE POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO W LIPCU 2015 ROKU

…więcej
 
Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w maju 2015r. | Drukuj |
Autor: Anna Osińska   
12.06.2015.

INFORMACJA

O STANIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

NA TERENIE POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO W MAJU 2015 ROKU

 

            W maju 2015 roku na drogach powiatu gnieźnieńskiego zaistniały 82 kolizje drogowe.

…więcej
 
Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w kwietniu 2015r. | Drukuj |
Autor: Anna Osińska   
11.05.2015.

INFORMACJA

O STANIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

NA TERENIE POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO W KWIETNIU 2015 ROKU

 

            W kwietniu 2015 roku na drogach powiatu gnieźnieńskiego zaistniało łącznie 7 wypadków drogowych, w których zginęły 3 osoby, a 6 sześć osób zostało rannych. Doszło również do 85 kolizji drogowych.

…więcej
 
Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w lutym 2015r. | Drukuj |
Autor: Anna Osińska   
04.03.2015.

INFORMACJA

O STANIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

NA TERENIE POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO W LUTYM 2015 ROKU

…więcej
 
Punkty karne | Drukuj |
Autor: Anna Osińska   
26.04.2011.

punkty_karneWielość przepisów z zakresu ruchu drogowego może stwarzać problemy interpretacyjne dla kierowców i innych użytkowników dróg dlatego przedstawiamy parę podstawowych zasad związanych z punktami karnymi z nadzieją, że ten krótki przewodnik pomoże Państwu odnaleźć się w tej tematyce.

 

Przepisy Kodeksu Drogowego nakładają na Komendantów Wojewódzkich Policji obowiązek prowadzenia ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Jeżeli kierujący pojazdem jednym czynem naruszy więcej niż jeden przepis prawa drogowego, do ewidencji wpisuje się wszystkie naruszenia, przypisując każdemu z nich wartość punktową (punkty "sumują się"). W takim przypadku, funkcjonariusz na mandacie karnym wpisze kierującemu łączną ilość punktów, które zostaną mu naliczone.

Punkty anulowane zostają po roku czasu od popełnienia wykroczenia - pod warunkiem, że w tym czasie nie zostanie przekroczony dopuszczalny limit, który wynosi:
  • 20 punktów - dla tzw. "młodych kierowców" – czyli kierowcy w okresie jednego roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy
  • 24 punktów - dla pozostałych kierowców.
Kierowca, który otrzymał punkty karne, może na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu, organizowanym przez Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, który po zakończeniu szkolenia wydaje uczestniczącemu zaświadczenie a jego kopię przesyła organowi prowadzącemu ewidencję punktów karnych. Dzięki temu szkoleniu zmniejsza się liczbę posiadanych punktów o 6, odejmując je według kolejności wpisów. Istnieją jednak pewne zastrzeżenie:
  • liczba punktów odjętych z tytułu odbytego szkolenia nie może być większa od liczby punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego przed jego odbyciem,
  • odbycie szkolenia nie powoduje zmniejszenia liczby punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego wobec osoby, która przed jego rozpoczęciem dopuściła się naruszeń, za które suma punktów ostatecznych i wpisanych tymczasowo przekroczyła 24.
Szkolenie polega na jednorazowym spotkaniu z policjantem i psychologiem. Odbywa się w formie pogadanki przy wykorzystaniu środków audio-wizualnych. Kierowcy mają prawo raz na pół roku wziąć udział w takim szkoleniu.

Zasada ta jednak nie dotyczy wszystkich kierowców. Kierowca "młody", nie może przekroczyć 20 punktów karnych. Jeżeli otrzyma tych punktów więcej zostaje mu cofnięte uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowymi co oznacza, iż ponownie musi on odbyć szkolenie w Ośrodku Szkolenia Kierowców i zdać egzamin państwowy na prawo jazdy.

Kierowcę posiadającego prawo jazdy powyżej roku, który przekroczy 24 punkty, czeka skierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji - czyli ponowny egzamin państwowy na prawo jazdy (teoretyczny i praktyczny) w zakresie wszystkich posiadanych przez niego kategorii, przeprowadzany w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego oraz badanie psychologiczne przeprowadzane w celu orzeczenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem. W przypadku nie poddania się badaniu psychologicznemu w terminie, kierowcy zostaje wydana decyzja o cofnięciu uprawnień do kierowania.

Osoby zainteresowane swoim statusem w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego mogą zgłosić się osobiście (z dokumentem tożsamości) do każdej Komendy Policji na terenie województwa, gdzie uzyskają taką informację.

 

Informację przygotował Wydział Komunikacji i Dróg
Starostwa Powiatowego w Gnieźnie we współpracy
z Wydziałem Ruchu Drogowego
Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie

 

…więcej
 
ABC młodego rowerzysty i motorowerzysty | Drukuj |
Autor: Anna Osińska   
11.01.2011.

Najczęściej popełniane przez rowerzystów i motorowerzystów wykroczenia to przede wszystkim brak wyposażenia roweru w obowiązkowe oświetlenie, a w dalszej kolejności: jazda niewłaściwą stroną drogi, nieprawidłowo wykonywane manewry. Dlatego w trosce o ich bezpieczeństwo przedstawiamy przepisy dotyczące tej grupy niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Kierujący rowerem lub motorowerem, który nie ukończył 18 lat musi posiadać uprawnienie w postaci karty rowerowej o którą może ubiegać się każdy kto ukończył 10 lat lub motorowerowej – po ukończeniu 13 roku życia. Co innego z dorosłymi - ustawodawca stwierdził, że nie mają oni obowiązku posiadania karty rowerowej ani motorowerowej (art. 87 pkt 3 kodeksu drogowego stanowi: "Nie wymaga się uprawnienia do kierowania rowerem, motorowerem lub pojazdem zaprzęgowym od osoby, która ukończyła 18 lat).  

Czego rowerzyście nie wolno: 

- przejeżdżania rowerem przez przejścia dla pieszych (przekraczając jezdnię musi zsiąść z  roweru i przeprowadzić go po pasach),

- jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz stóp na pedałach,

- jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu drogowego,

- czepiania się pojazdów - szczególnie popularne zjawisko na wsiach gdzie praktykowane jest chwytanie się ciągnika,  

- zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny na przejazdach dla rowerzystów, oraz wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd,

- Nie wolno mu jeździć po autostradzie, ani po drodze ekspresowej.

Oprócz przepisów opracowanych specjalnie dla rowerzystów musimy pamiętać, że obowiązują ich również przepisy dotyczące innych kierujących – np. zakaz ruchu, nakaz jazdy w określonym kierunku, czy zakaz wjazdu. 

Bardzo istotną kwestią jest również kierowanie rowerem pod wpływem alkoholu – pamiętajmy, że przepisy w tym zakresie obowiązują wszystkich kierujących – również rowerzystów. W zależności od zawartości alkoholu „zawiany” rowerzysta popełnia wykroczenie lub przestępstwo i w przypadku kiedy posiada Prawo Jazdy może je stracić za kierowanie rowerem po alkoholu. 

Dobry sposób na rodzinny relaks to wycieczki rowerowe, jednak znowu należy pamiętać o obowiązujących przepisach – małe, do 7 lat dziecko możemy przewozić na rowerze pod warunkiem, że jest ono umieszczone w specjalnym foteliku zapewniającym bezpieczną jazdę, samodzielny rowerzysta, który nie ukończył 10 lat może korzystać z chodnika, ale musi znajdować się pod opieką dorosłego.

Komfortowo byłoby korzystać ze ścieżek rowerowych – wówczas sytuacja jest jasna rowerzysta ma na ścieżce pierwszeństwo i może bezpiecznie podróżować, wszyscy wiemy jednak, że ścieżek ciągle jest za mało, co wtedy? Generalnie obowiązuje zakaz poruszania się rowerem po chodniku, są jednak wyjątki: pierwszy dotyczy  opieki rowerzysty nad dzieckiem jadącym na rowerze,  drugi to sytuacja, gdy na jezdni dozwolona jest prędkość większa niż 50 km/h, a chodnik ma co najmniej 2 m szerokości. W przypadku drogi dla rowerów i pieszych rowerzysta powinien zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym. Kiedy natomiast nie ma drogi rowerowej wówczas  powinien korzystać z pobocza, pod warunkiem, że nie utrudnia ruchu pieszym i że pobocze nadaje się do jazdy, jeżeli rowerzysta nie może skorzystać z pobocza powinien jechać prawą stroną jezdni. 

Ostatnio obserwujemy modę na kaski ochronne dla rowerzystów i chociaż nie ma prawnego obowiązku ich stosowania (inaczej niż w przypadku motorowerzystów)  są to urządzenia sprzyjające naszemu bezpieczeństwu dobrze więc kasku używać – szczególnie ważne są w przypadku dzieci bo po pierwsze chronią głowę, która u młodego rowerzysty narażona jest na stłuczenia podczas nieoczekiwanych wywrotek, po drugie promują modę na zapewniane sobie bezpieczeństwa podczas udziału w ruchu drogowym. Przepisy jasno stanowią natomiast w kwestii wyposażenia roweru, który powinien posiadać: z przodu jedno światło pozycyjne barwy białej; z tyłu jedno światło odblaskowe koloru czerwonego o kształcie innym niż trójkąt; jedno światło pozycyjne koloru czerwonego (może być migające); co najmniej jeden skutecznie działający hamulec oraz sygnał dźwiękowy.  

Dobrze również stosować elementy odblaskowe – mogą być na stałe przymocowane do rowerów lub umieszczane na odzieży rowerzystów – odblaski powodują, że jesteśmy bardziej widoczni przez co oczywiście bezpieczni.  Skutki wypadku z udziałem rowerzysty są dla niego przeważnie opłakane, pamiętajmy, że należą oni do grupy określanej mianem „niechronionych uczestników ruchu drogowego”. Chcąc polepszyć tą niechlubną statystykę policjanci oprócz działań kontrolnych edukują rowerzystów, szczególnie w kwestii zachowania szczególnej ostrożności, właściwego wyposażenia rowerów, stosowania kasków i elementów odblaskowych.

Uczestnicy ruchu drogowego nie dzielą się na lepszych i gorszych – wszyscy muszą przestrzegać przepisów, idealnie byłoby również gdyby przestrzegali zasad kultury i wzajemnej życzliwości również na drodze – czego serdecznie życzymy wszystkim uczestnikom ruchu drogowego.

 
Odpowiedzialność za jazdę w stanie nietrzeźwości | Drukuj |
Autor: Anna Osińska   
17.11.2008.
STAN PO SPOŻYCIU ALKOHOLU

Jeśli stężenie alkoholu we krwi zawiera się między 0,2 i 0,5 promila (bądź od 0,1 do 0,25 mg w 1 dm wydychanego powietrza) to jest to stan po spożyciu alkoholu.

Kto w takim stanie kieruje pojazdem, popełnia wykroczenie zagrożone karę aresztu, grzywną do 5000 zł i czasowym zatrzymaniem prawa jazdy. Sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w miesiącach lub latach, na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Orzekając zakaz prowadzenia pojazdów określa się rodzaj pojazdu, którego zakaz dotyczy.
Okres biegu zakazu rozpoczyna się od dnia uprawomocnienia się orzeczenia lub zwrotu blankietu prawa jazdy. Do chwili zwrotu blankietu prawa jazdy zakaz nie biegnie.

Jeśli okres zakazu trwał dłużej niż 1 rok przed zwrotem dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdów mechanicznych osoba taka musi przejść kontrolne sprawdzenie kwalifikacji przystępując do stosownego egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.


STAN NIETRZEŹWOŚCI

Stan nietrzeźwości w rozumieniu tego kodeksu zachodzi, gdy:
- zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub
- zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Wprowadzenie do definicji stanu nietrzeźwości zwrotu prowadzi do odnosi się do kierujących, którzy bezpośrednio przed prowadzeniem pojazdu spożywali alkohol, który nie zdążył jeszcze w całości przeniknąć do krwiobiegu. Słowa "prowadzi do" pozwalają na przyjęcie, że sprawca był w stanie nietrzeźwości, jeśli spożył taką ilość alkoholu, który po pełnej absorpcji spowoduje przekroczenie progu nietrzeźwości.

Z punktu widzenia prawa całkowicie nieistotny jest wpływ jaki alkohol wywarł na organizm ludzki.
Są trzy podstawowe metody badania stanu nietrzeźwości:
- badanie wydychanego powietrza
- badanie krwi
- badanie moczu

Z uwagi na dokładność wyniku najbardziej miarodajne jest badanie krwi.
Krew do badania pobiera się w ilości około 5 cm3 przy użyciu sprzętu jednorazowego użytku. Krew może pobrać tylko lekarz lub inny pracownik medyczny.

Sposób badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu za pomocą alkotestu określa Zarządzenie nr 496 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie badania na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu:
- w przypadku uzyskania wyniku ponad 0,00 mg/dm3 (przy badaniu urządzeniem działającym na zasadzie elektrodowego utleniania alkoholu w większość obecnie stosowanych ręcznych alkotestów) dokonuje się drugiego badania w odstępie 15 minut.
- badanie nie powinno być prowadzone przed upływem 15 minut od zakończenia palenia tytoniu lub spożywania alkoholu.
- weryfikacji badania na urządzeniu stacjonarnym lub za pomocą badania krwi należy dokonać jeśli badany uczestniczył w wypadku drogowym, w którym są zabici lub ranni, zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa lub jeśli wynikami dwóch badań są znaczne rozbieżności.

Podstawę odpowiedzialności za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości stanowi art. 178a kk.
Art. 178a. § 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania inny pojazd niż określony w § 1,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Należy podkreślić, że odpowiedzialność za ten czyn może ponosić nie tylko osoba kierująca pojazdem, ale również współsprawca, podżegacz lub pomocnik. Pasażer lub każda inna osoba zachęcając lub godząc się na picie wódki przez kierowcę a następnie dopuszczając go do prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości popełnia przestępstwo w formie podżegania lub pomocnictwa do art. 178a.

Przestępstwo opisane w § 1 może być popełnione w każdym miejscu, w którym odbywa się ruch pojazdów. Nie musi więc to być droga publiczna.


Kara

Za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości sąd może orzec karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

Oprócz tego sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych lub pojazdów mechanicznych określonego rodzaju na okres od 1 roku do lat 10. Jeśli kierując pojazdem w stanie nietrzeźwości sprawca spowodował wypadek w którym są zabici lub ranni sąd może orzec dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Oprócz powyższego sąd orzeka również świadczenie pieniężne na rzecz instytucji lub organizacji społecznej zajmujących się pomocą ofiarom wypadków drogowych.

Ponadto w przypadku zawieszenia wykonania orzeczonej kary pozbawienia bądź ograniczenia wolności, istnieje również możliwość orzeczenia środka karnego przewidzianego w art. 44 § 2 k.k., tj. przepadku pojazdu jako narzędzia służącego do popełnienia przestępstwa.

Prowadzący postępowanie mają również możliwość dokonać zabezpieczenia samochodu, którym poruszaj się sprawca, na poczet grożących mu majątkowych środków karnych art. 46§1 k.k., art. 47 § 3 k.k. i ewentualnie art. 44 § 2 k.k.


Okres zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

Okres biegu zakazu rozpoczyna się od dnia uprawomocnienia się orzeczenia lub zwrotu blankietu prawa jazdy. Do chwili zwrotu blankietu prawa jazdy zakaz nie biegnie.

Jeśli okres zakazu trwał dłużej niż 1 rok przed zwrotem dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdów mechanicznych osoba taka musi przejść kontrolne sprawdzenie kwalifikacji przystępując do stosownego egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.


Czy jest możliwe ubieganie się o skrócenie zakazu?

Nie. Środka karnego orzeczonego za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości nie można skrócić.