Strona Główna
Aktualności
Kierownictwo KPP w Gnieźnie
Oficer Prasowy
Telefony KPP
Dzielnicowi
Prewencja
Wydział Ruchu Drogowego
Pomocne adresy i telefony
Jednostki Podległe
NSZZ Policjantów
Stowarzyszenie emerytów
Z życia Komendy
Prawa poszkodowanego
Skargi i wnioski
Realizacje wniosków z debaty
Przedmioty znalezione
Mapy zagrożeń
 INFORMACJE W JĘZYKU MIGOWYM
Mapa dojazdu do Komendy
mapka_maa_gnieno
mapka2_2.png
bip_logo
fundacja_pomocy_
Wydział Ruchu Drogowego
Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w styczniu 2016 r. | Drukuj |
Autor: Anna Osińska   
05.02.2016.

INFORMACJA

O STANIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

NA TERENIE POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO W STYCZNIU 2016 ROKU

 

…więcej
 
Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w grudniu 2015 | Drukuj |
Autor: Anna Osińska   
05.01.2016.

INFORMACJA

O STANIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

NA TERENIE POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO W GRUDNIU 2015 ROKU

…więcej
 
Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w listopadzie 2015r. | Drukuj |
Autor: Anna Osińska   
07.12.2015.

INFORMACJA

O STANIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

NA TERENIE POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO W LISTOPADZIE 2015 ROKU

…więcej
 
Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w październiku 2015r. | Drukuj |
Autor: Anna Osińska   
06.11.2015.

INFORMACJA

O STANIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

NA TERENIE POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO W PAŹDZIERNIKU 2015 ROKU

…więcej
 
Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego we wrześniu 2015r. | Drukuj |
Autor: Anna Osińska   
06.10.2015.

INFORMACJA

O STANIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

NA TERENIE POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO WE WRZEŚNIU 2015 ROKU

…więcej
 
Punkty karne | Drukuj |
Autor: Anna Osińska   
26.04.2011.

punkty_karneWielość przepisów z zakresu ruchu drogowego może stwarzać problemy interpretacyjne dla kierowców i innych użytkowników dróg dlatego przedstawiamy parę podstawowych zasad związanych z punktami karnymi z nadzieją, że ten krótki przewodnik pomoże Państwu odnaleźć się w tej tematyce.

 

Przepisy Kodeksu Drogowego nakładają na Komendantów Wojewódzkich Policji obowiązek prowadzenia ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Jeżeli kierujący pojazdem jednym czynem naruszy więcej niż jeden przepis prawa drogowego, do ewidencji wpisuje się wszystkie naruszenia, przypisując każdemu z nich wartość punktową (punkty "sumują się"). W takim przypadku, funkcjonariusz na mandacie karnym wpisze kierującemu łączną ilość punktów, które zostaną mu naliczone.

Punkty anulowane zostają po roku czasu od popełnienia wykroczenia - pod warunkiem, że w tym czasie nie zostanie przekroczony dopuszczalny limit, który wynosi:
  • 20 punktów - dla tzw. "młodych kierowców" – czyli kierowcy w okresie jednego roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy
  • 24 punktów - dla pozostałych kierowców.
Kierowca, który otrzymał punkty karne, może na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu, organizowanym przez Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, który po zakończeniu szkolenia wydaje uczestniczącemu zaświadczenie a jego kopię przesyła organowi prowadzącemu ewidencję punktów karnych. Dzięki temu szkoleniu zmniejsza się liczbę posiadanych punktów o 6, odejmując je według kolejności wpisów. Istnieją jednak pewne zastrzeżenie:
  • liczba punktów odjętych z tytułu odbytego szkolenia nie może być większa od liczby punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego przed jego odbyciem,
  • odbycie szkolenia nie powoduje zmniejszenia liczby punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego wobec osoby, która przed jego rozpoczęciem dopuściła się naruszeń, za które suma punktów ostatecznych i wpisanych tymczasowo przekroczyła 24.
Szkolenie polega na jednorazowym spotkaniu z policjantem i psychologiem. Odbywa się w formie pogadanki przy wykorzystaniu środków audio-wizualnych. Kierowcy mają prawo raz na pół roku wziąć udział w takim szkoleniu.

Zasada ta jednak nie dotyczy wszystkich kierowców. Kierowca "młody", nie może przekroczyć 20 punktów karnych. Jeżeli otrzyma tych punktów więcej zostaje mu cofnięte uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowymi co oznacza, iż ponownie musi on odbyć szkolenie w Ośrodku Szkolenia Kierowców i zdać egzamin państwowy na prawo jazdy.

Kierowcę posiadającego prawo jazdy powyżej roku, który przekroczy 24 punkty, czeka skierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji - czyli ponowny egzamin państwowy na prawo jazdy (teoretyczny i praktyczny) w zakresie wszystkich posiadanych przez niego kategorii, przeprowadzany w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego oraz badanie psychologiczne przeprowadzane w celu orzeczenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem. W przypadku nie poddania się badaniu psychologicznemu w terminie, kierowcy zostaje wydana decyzja o cofnięciu uprawnień do kierowania.

Osoby zainteresowane swoim statusem w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego mogą zgłosić się osobiście (z dokumentem tożsamości) do każdej Komendy Policji na terenie województwa, gdzie uzyskają taką informację.

 

Informację przygotował Wydział Komunikacji i Dróg
Starostwa Powiatowego w Gnieźnie we współpracy
z Wydziałem Ruchu Drogowego
Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie

 

…więcej