Strona Główna
Aktualności
Kierownictwo KPP w Gnieźnie
Oficer Prasowy
Telefony KPP
Dzielnicowi
Prewencja
Wydział Ruchu Drogowego
Pomocne adresy i telefony
Jednostki Podległe
NSZZ Policjantów
Stowarzyszenie emerytów
Z życia Komendy
Prawa poszkodowanego
Skargi i wnioski
Realizacje wniosków z debaty
Przedmioty znalezione
Mapy zagrożeń
 INFORMACJE W JĘZYKU MIGOWYM
Mapa dojazdu do Komendy
mapka_maa_gnieno
mapka2_2.png
bip_logo
fundacja_pomocy_
Bezpieczna praca za granicą | Drukuj |
Autor: Anna Osińska   
30.06.2008.
W 2007 roku Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie odnotowała 1 przypadek, gdzie dwóch mężczyzn – mieszkaniec Gniezna i gminy Trzemeszno zostali oszukani przez nieustalone osoby. W prasie ogólnopolskiej pojawiło się ogłoszenie (podany był tylko numer telefonu) dotyczące zatrudnienia osób do pracy w szklarni w Londynie. Telefonicznie, bez pobrania opłaty ustalono, kiedy mężczyźni mają tam dojechać. Na dworcu w Londynie czekali na nich Polacy, którzy powiedzieli, że zawiozą ich do miejsca, gdzie będą zamieszkiwać i z którego będą dowożeni do pracy w szklarni. W samochodzie zażądali  od nich po 200 funtów. Pojechali na peryferie miasta. Kazano im wysiąść z samochodu i wejść na teren wskazanej posesji, gdzie miano na nich oczekiwać. Okazało się niestety, że żadnych szklarni, ani pracy nie było. Panowie wrócili do Polski. Sprawa jest w toku.

Oferty, w których pracodawca podaje wyłącznie swój numer telefonu komórkowego albo adres skrzynki pocztowej, powinny wzbudzać podejrzenia. Należy na nie patrzeć krytycznie. Uważać należy również na te anonse, w których pracodawcy wskazują konkretne, nierzadko wysokie kwoty za pracę bez posiadania szczególnych kwalifikacji.

Jeżeli pośrednik lub pracodawca w ofercie pracy nie podaje pełnego adresu i nazwy firmy, jej adresu internetowego, tylko numer telefonu komórkowego lub skrytki pocztowej, powinno to wzbudzić podejrzenia. Uczciwi pośrednicy mają strony internetowe, działają na rynku od lat. Można ich również zlokalizować dzwoniąc pod numer informacji telefonicznej i podając nazwę firmy.

 

Obecnie prawie w każdej prasie pojawiają się ogłoszenia o pracy za granicą. Warto zwrócić uwagę czy pośrednik jest zarejestrowany w ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowym Rejestrze Sądowym. Wszystkie agencje zatrudnienia wykonujące swoje usługi na terenie Polski muszą posiadać wpis do rejestru takich agencji, potwierdzony certyfikatem.

Informacji o agencjach posiadających licencję i wpis do oficjalnego rejestru można też szukać na stronie internetowej:

 •  www.kraz.praca.gov.pl,
 •  Wojewódzkiego Urzędu Pracy                                                                                           ul. Kościelna 37, 60 – 537 Poznań,                                                                                         tel. 061-846-38-19

www.wup.poznan.pl/

 • Powiatowego Urzędów Pracy                                                                                              ul. Sobieskiego 20 w Gnieźnie,                                                                                        tel. 061-426-16-49 w 258, pok. nr 10 (mogą zgłaszać się również osoby nie będące bezrobotnymi)

e-mail:pogn@praca.gov.pl

www.urzadpracy.powiat-gniezno.pl

 

Można je uzyskać telefonicznie lub pisemnie.

 

Po sprawdzeniu wymaganej prawem licencji w pierwszej kolejności należy sprawdzić czy pośrednik ma podpisaną umowę z pracodawcą, do którego kieruje Polaka. Warto o tym pamiętać, ponieważ zdarza się, że agencja posiada jedynie informacje o wolnych miejscach pracy w danej branży i na tej podstawie wysyła tam „w ciemno” polskich pracowników. Przed wyjazdem osoba zainteresowana pracą za granicą powinna dla własnego bezpieczeństwa podpisać z agencją zatrudnienia wysyłającą ją do pracy umowę cywilną. Taki dokument gwarantuje jej możliwość dochodzenia od pośrednika swoich praw. Jest to istotne szczególnie wtedy, gdy warunki pracy i wynagrodzenia okażą się inne od wcześniej ustalonych. Agencja zatrudnienia nie może odmówić zawarcia takiej umowy. Jest do tego zobligowana przepisami ustawy o promocji zatrudnienia. Agencje zatrudnienia nie mogą pobierać od osób skierowanych do pracy za granicę: przedpłat, kaucji, opłat z tytułu wyszukiwania i wskazania pracodawcy. Mogą jedynie żądać opłat z tytułu faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do pracy za granicą (dojazd i powrót przyszłego pracownika, wydanie wizy, badania lekarskie i tłumaczenie dokumentów). Opłaty te muszą być wyszczególnione w umowie zawartej z osobą kierowaną do pracy.

 

Jak zabezpieczyć się przed nielegalnymi agencjami pośrednictwa pracy?

Staraj się postępować zgodnie z poniższymi radami:

·        Sprawdź czy pośrednik posiada odpowiedni certyfikat,

·        Jeśli w ogłoszeniu podany jest tylko telefon komórkowy, bezwzględnie domagaj się podania także dokładnego adresu pośrednika,

·        Pamiętaj, że polski pośrednik nie ma prawa do pobierania opłat za załatwienie pracy,

·        Sprawdź w rejestrze (ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowym Rejestrze Sądowym), czy dany pośrednik ma zgłoszoną działalność gospodarczą, od jak dawna i czy posiada własne biuro,

·        Zawsze sprawdzaj, czy dany pośrednik posiada umowę zawartą z pracodawcą zagranicznym i czy wysłał już ludzi do pracy za granicę. Poproś o numery telefonów pracodawców zagranicznych oraz do osób, które już skorzystały z jego usług i mogą to potwierdzić,

·        Zanim wyjedziesz za granicę, domagaj się spisania umowy, w której będą podane warunki pracy, płacy, należne świadczenia itp.,

·        Pamiętaj, że dowód wpłaty na konto pośrednika – oszusta – nie daje dużych szans na odzyskanie wpłaconej kwoty. Do zakładania kont bankowych mogą być wykorzystywane podstawione osoby,

·        Zanim zapłacisz pośrednikowi za przejazd, sprawdź, ile wynoszą ceny u przewoźników. Nie przepłacaj,

·        Nigdy nie płać przed wyjazdem za mieszkanie za granicą oferowane przez pośrednika. Zwykle kontakt kończy się na pobraniu opłat za lokal,

·        Pamiętaj, że polski pośrednik pracy nie ma prawa skierować Cię do pośrednika zagranicznego.

 

Jakie informacje muszą znaleźć się w umowie z pośrednikiem (agencją zatrudnienia) :

 • o pracodawcy zagranicznym, czyli nazwie jego firmy i siedzibie ze wskazaniem dokładnego adresu i telefonu,
 • przewidywanym okresie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej u danego pracodawcy,
 • rodzaju oraz warunkach pracy i wynagradzania, a także przysługujących osobie kierowanej do pracy świadczeniach socjalnych,
 • warunkach ubezpieczenia społecznego oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób tropikalnych,
 • obowiązkach i uprawnieniach zarówno osoby kierowanej do pracy, jak i agencji pośrednictwa pracy,
 • zakresie odpowiedzialności cywilnej stron w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej między agencją a pracownikiem polskim – ze wskazaniem strony pokrywającej koszty dojazdu i powrotu osoby skierowanej do pracy w przypadku niewywiązania się pracodawcy zagranicznego z warunków umowy oraz tryb dochodzenia związanych z tym roszczeń,
 • kwota należnych agencji pośrednictwa pracy z tytułu faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do pracy za granicą poniesionych na: dojazd i powrót osoby skierowanej, wydawanie wizy, badania lekarskie i tłumaczenie dokumentów,
 • trybie i warunkach dopuszczania cudzoziemców do rynku pracy w państwie wykonywania pracy,
 • innych zobowiązaniach stron.

 

            Jeżeli zaproponowane przez pracodawcę warunki zatrudnienia będą odpowiadać przyszłemu pracownikowi, trzeba pamiętać, by z nim także zawrzeć odpowiednią umowę. Powinna ona określać okres wykonywania pracy, rodzaj oraz warunki pracy i wynagrodzenia. Warto wyszczególnić w niej również obowiązki i uprawnienia stron.

 

Dostępu do ofert pracy z innych krajów Wspólnoty można szukać w tzw. sieci EURES, z którą współpracują Europejskie Służby Zatrudnienia. Na stronie www.europa.eu.int/eures można znaleźć zbadane pod kątem bezpieczeństwa oferty pracy unijnych pracodawców oraz zarejestrować swoje CV z wpisanymi preferencjami dotyczącymi zatrudnienia. Za pośrednictwem EURES można także skorzystać z pomocy doradców i asystentów zawodowych. Ci znajdują się w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy w Polsce.

 
następny artykuł »