Szkolenie dla kuratorów - Aktualności - KPP Gniezno

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie dla kuratorów

Data publikacji 10.11.2017

W ramach realizacji programu „Dopalacze niszczą życie” profilaktyk społeczny z Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie przeprowadził szkolenie dla kuratorów rodzinnych zawodowych i społecznych.

Zgodnie z założeniami program "Dopalacze niszczą życie" ma na celu przekazanie wiedzy na temat konsekwencji zdrowotnych, psychologicznych, neurologicznych, społecznych i prawnych zażywania substancji zastępczych i środków odurzających oraz wskazanie sposobów zapobiegania istniejącym zagrożeniom. W ramach programu kreowane są wzorce życia wolnego od uzależnień, wskazywane alternatywy dla zażywania narkotyków-dopalaczy oraz możliwości pomagania innym. Program zakłada aktywizowanie młodych ludzi w budowaniu mody na życie wolne od uzależnień i wyposażanie ich w umiejętności projektowania asertywnych zachowań.

W dniu 6 listopada br. st. asp. Krzysztof Socha w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie przeprowadził spotkanie profilaktyczne dla kuratorów rodzinnych zawodowych i społecznych na temat narkotyków, dopalaczy i środków odurzających.

Podczas spotkania policjant przekazał informacje o uregulowaniach prawnych wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, algorytmach postępowania w przypadku ujawnienia osoby pod wpływem różnych substancji, mówił też o tym, gdzie szukać pomocy dla osób, które mają kontakt z dopalaczami i podał najważniejsze w tym zakresie numery telefonów.