Działania Kontrolono - Prewencyjne w dniach 15-16 listopada 2017 roku - Aktualności - KPP Gniezno

Aktualności

Działania Kontrolono - Prewencyjne w dniach 15-16 listopada 2017 roku

Data publikacji 13.11.2017

Działania gnieźnieńskich policjantów w tym okresie będą skupiały się na kontroli - prewencyjnej realizowanej w formie posterunków statycznych w miejscach najbardziej narażonych na negatywne sytuacje w ruchu drogowym, tj. w rejonach przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerzystów, placówek szkolno wychowawczych, placówek handlowych oraz zakładów pracy.

 

- nieprawidłowym zachowaniu się kierujących pojazdami względem niechronionych uczestników ruchu, tj. nieudzieleniu pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych, wyprzedzaniu / omijaniu pojazdów na przejściach dla pieszych,kontrolowaniu pojazdów w rejonie przejść dla pieszych, w szczególności jeżeli ogranicza to widoczność pieszych ,

- egzekwowanie obowiązku zatrzymania się przed sygnalizatorem wyświetlającym sygnał czerwony wraz z zieloną strzałką do jazdy warunkowej, w sytuacji gdy na przejściu są piesi,

- ujawnianie naruszeń popełnianych przez pieszych takich jak; przekraczanie jezdni w miejscach niedozwolonych lub w nieprawidłowy sposób, poruszanie się po drodze bez elementów

odblaskowych,

- ujawnianie naruszeń popełnianych przez kierujących rowerem takich jak: jazda rowerem wzdłuż po chodniku lub po przejściu dla pieszych,

- kontrolę prędkości jazdy, wyłącznie na obszarze zabudowanym rejonach przejść dla pieszych / przejazdów dla rowerzystów, placówek szkolno - wychowawczych, placówek

handlowych oraz zakładów pracy.