Wspólne patrole ze Strażą Leśną - Aktualności - KPP Gniezno

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólne patrole ze Strażą Leśną

Data publikacji 12.12.2017

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie i Nadleśnictwa Gniezno przeprowadzili wczoraj przedświąteczne działania „CHOINKA”. Wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Leśnej służą działaniom profilaktycznym i poprawie bezpieczeństwa. Chodzi również o niedopuszczenie do naruszeń prawa na terenach leśnych m.in. kontrolę legalności pozyskiwanych choinek.

 

W poniedziałek 11 grudnia, w ramach współpracy komend: wojewódzkiej i gnieźnieńskiej z Nadleśnictwem Gniezno, policjanci i pracownicy Straży Leśnej patrolowali okoliczne lasy.

Celem wspólnych patroli była poprawa bezpieczeństwa oraz zwalczanie przestępstw na terenach leśnych. W tym przedświątecznym okresie chodzi przede wszystkim o ujawnianie wszelkim form szkodnictwa, nielegalne pozyskiwanie choinek i elementów wykorzystywanych do świątecznych stroików. Podczas działań mundurowi skupili się również na sprawdzaniu obwodów łowieckich z uwagi na różne formy kłusownictwa. Kontrolowali również pojazdy i legalność przewożonego drewna.

W czasie pełnionych służb mundurowi przeprowadzili przegląd stref chronionych objętych czasowym zakazem wstępu do lasu.

W sumie skontrolowano 6 pojazdów, przeprowadzono 4 kontrole bagażu, legitymowano 15 osób, w tym 3 myśliwych.