Podsumowanie działań NURD - Aktualności - KPP Gniezno

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie działań NURD

Data publikacji 11.01.2018

Gnieźnieńska drogówka podsumowała wczorajsze działania „NURD”. Mundurowi nałożyli łącznie 88 mandatów karnych. Celem akcji jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

Piesi stanowią szczególnie zagrożoną grupę uczestników ruchu drogowego. Dynamiczny wzrost liczby osób zmotoryzowanych potęguje stopień zagrożenia dla ich życia i zdrowia. Wczoraj od rana policjanci gnieźnieńskiej drogówki prowadzili działania pod hasłem "niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Mundurowi zwracali szczególną uwagę na właściwe zachowanie kierujących wobec pieszych oraz zgodne z przepisami poruszanie się pieszych na oznakowanych przejściach, a także stosowanie się do sygnalizacji świetlnej. Policjanci sprawdzali stan techniczny pojazdów oraz obowiązkowe wyposażenie. Zarówno na pieszych, jak i kierowców, którzy poruszali się niezgodnie z przepisami nakładano mandaty.

Mundurowi nałożyli 88 mandatów karnych, w tym 49 na pieszych, 37 na kierowców oraz 2 na rowerzystów. Piesi popełnili najwięcej wykroczeń przechodząc w miejscach niedozwolonych – 42 osoby. Kierowców ukarano mandatami karnym za nieprawidłowe zachowanie w stosunku do pieszych – 37 osób oraz inne wykroczenia. 11 osób pouczono, zatrzymano również 1 dowód rejestracyjny.