Policja i nadzór wodny nad Jeziorem Ostrowickim - Aktualności - KPP Gniezno

Aktualności

Policja i nadzór wodny nad Jeziorem Ostrowickim

Data publikacji 28.07.2020

Policjanci z Komisariatu Policji w Trzemesznie prowadzą kilka spraw karnych dotyczących uszkadzania linii brzegowej Jeziora Ostrowickiego. Jak się okazało na tym terenie doszło do wycinki drzew, wyrwania trzciny, prowadzenia robót ziemnych poprzez naruszenie stabilności skarpy, budowanie schodów oraz pomostów. Za niszczenie i uszkadzanie brzegów zgodnie z prawem wodnym grozi nawet do roku pozbawienia wolności.

 

 

W ostatnim czasie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie złożyło do Komisariatu Policji w Trzemesznie kilka zawiadomień o przestępstwie, polegającym na uszkodzeniu linii brzegowej Jeziora Ostrowickiego. Na miejscu w miejscowości Bieślin i Zieleń przez funkcjonariuszy z miejscowego komisariatu i techników kryminalnistyki zostały wykonane oględziny. Wynika z nich, że na terenie przyległym do jeziora, gdzie znajduje się obecnie wiele działek prowadzone były nielegalne prace polegające na wycięciu drzew, wyrwaniu trzciny, prowadzeniu robót ziemnych poprzez naruszanie stabilności skarpy, budowanie schodów oraz pomostów bez zgody PGW Wody Polskie. Teren ten jest objęty krajową formą ochrony przyrody Natura 2000. Regulacje w tym zakresie znajdują się w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Opisane działania wyczerpują znamiona przestępstwa określonego w art. 475 i 476 Ustawy prawo wodne. W związku z tym, w każdym takim przypadku policjanci z Komisariatu Policji w Trzemesznie wszczynają postępowania karne.

Za niszczenie i uszkadzanie brzegów grozi nawet do roku pozbawienia wolności. Natomiast za korzystanie z wód lub wykonywanie urządzeń wodnych bez zgody wodnoprawnej grozi areszt, ograniczenie wolności albo grzywna.

 

  • pomost a za nim łódka na jeziorze
  • widok na jezioro