Oficer Prasowy - KPP Gniezno

Oficer Prasowy

Oficer Prasowy

 

Oficer Prasowy

{obraz}

W dniach 6-10 sierpnia 2018 roku zastępstwo za oficera prasowego pełni nadkom. Robert Recki tel. (61) 426-02-21 tel. kom. 691-517-097,

natomiast w dniach 13-17 sierpnia 2018 roku zastępstwo za oficera prasowego pełni st. asp. Krzysztof Socha tel. (61) 426-02-38 tel. kom. 661-849-266

 

 

 

asp. sztab. Anna Osińska
 
tel. (61) 426-02-38
 
tel. kom. 609 802 637
 
 
 

UWAGA: Oficer Prasowy odpowiada tylko na pytania i e-maile przesyłane przez dziennikarzy!

Podczas nieobecności oficera prasowego zastępuje:

st. asp. Krzysztof Socha - kontakt pod numerem 61 426 02 38;