Oficer Prasowy - KPP Gniezno

Oficer Prasowy

Oficer Prasowy

 

Oficer Prasowy

{obraz}

 

asp. sztab. Anna Osińska
 
tel. 47 77 21 238
 
tel. kom. 609 802 637
 
 
 

UWAGA: Oficer Prasowy odpowiada tylko na pytania i e-maile przesyłane przez dziennikarzy!

Podczas nieobecności oficera prasowego zastępuje:

asp. sztab. Krzysztof Socha - kontakt pod numerem 47 77 21 238;

Oficer prasowy nie udziela porad prawnych, nie odpowiada na pytania prawne, nie dokonuje interpretacji przepisów prawa oraz nie przyjmuje skarg i wniosków od interesantów. Adres poczty e-mail: anna.osinska@po.policja.gov.pl nie służy do przekazywania zawiadomień o przestępstwie oraz innych pism procesowych. Zawiadomienia o przestępstwie oraz inne pisma procesowe pochodzące od stron kierowane do prokuratury czy organów Policji należy pozostawić osobiście albo przesłać za pośrednictwem poczty.