Konsultacje Witkowo - KPP Gniezno

Konsultacje Witkowo

Konsultacje Witkowo

Propozycje i wnioski zgłoszone podczas konsultacji społecznych

w sprawie "Map Zagrożeń":

 

GMINA WITKOWO

 

  1. Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie oraz zagrożenia w ruchu drogowym na odcinku drogi wojewódzkiej nr 260 w miejscowości Małachowo Złych Miejsc.

  2. Nadmierny ruch, a przy tym istniejące zagrożenie bezpieczeństwa na drogach w miejscowościach: Ostrowite Prymasowskie, Gaj, Sokołowo w okresie letnim z uwagi na przemieszczanie się pojazdów do miejscowości wypoczynkowych leżących nad przyległymi jeziorami, problem przekraczania dopuszczalnego tonażu pojazdów przewożących drzewo.

  3. Zagrożenie dla pieszych w rejonie szkoły w Mielżynie w związku z przebiegającą drogą wojewódzką nr 260 gdzie kierujący nie respektują ograniczeń prędkości i nie stosują się do sygnalizacji świetlnej.

  4. Złe oznakowanie na terenie osiedla wojskowego w Witkowie.

  5. Wybudowanie chodnika w obrębie "Orlika" przy ul. Wrzesińskiej w Witkowie.

  6. Nadmierna prędkość motocyklistów przejeżdżających przez miejscowość Chłądowo.

  7. Wyrzucanie śmieci przez kierujących pojazdami do przydrożnych rowów.

  8. Spożywanie alkoholu przez młodzież w obrębie parku przy ul. Park Kościuszki.

  9. Wniosek o posypywanie dróg w przypadku wystąpienia gołoledzi.