Życzenia z okazji Święta Służby Cywilnej - Aktualności - KPP Gniezno

Aktualności

Życzenia z okazji Święta Służby Cywilnej

Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk z okazji Święta Służby Cywilnej wystosował list do wszystkich pracowników Policji, dziękując im za zaangażowanie w pracę na rzecz polskiej Policji.